• KOMBANS MUTTON MASALA 100 GM

    ഗുണമേന്മയുള്ളതും മിതമായ നിരക്കിലും രുചികരവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൊമ്പൻസ് ഫുഡ് കൊ

    വ്യത്യസ്തമായ മട്ടൺ കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയാറാക്കു കുറച്ചു കൊമ്പൻസ് മട്ടൺ മസാല ചേർക്കു രുചികൊണ്ട് മനസ്സ് നിറയട്ടെ

    100 % ശുദ്ധമായ മട്ടൺ മസാല

    KOMBANS MUTTON MASALA WITH 100% QUALITY AND PURITY.

Main Menu