• KOMBANS MUSTARD POWDER 100 GM

    ഗുണമേന്മയുള്ളതും മിതമായ നിരക്കിലും രുചികരവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൊമ്പൻസ് ഫുഡ് കൊ

     ഇല്ലാതെ എന്ത് കറി ….ചേർക്കു നമ്മുടെ കൊമ്പൻസ് കടുക് …… രുചികരമായി മാറട്ടെ നമ്മുടെ കറികൾ

    100 % ശുദ്ധമായ കടുക്

    KOMBANS MUSTARD POWDER WITH 100% QUALITY

Main Menu