• KOMBANS FISH FRY MASALA 100 GM

    ഗുണമേന്മയുള്ളതും മിതമായ നിരക്കിലും രുചികരവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൊമ്പൻസ് ഫുഡ് കൊ

    വ്യത്യസ്തമായ മീൻ വറുത്തെടുക്കുവാൻ  കൊമ്പൻസ് ഫിഷ് ഫ്രൈ മസാല ചേർക്കു രുചികൊണ്ട് മനസ്സ് നിറയട്ടെ

    100 % ശുദ്ധമായ ഫിഷ് ഫ്രൈ മസാല

    KOMBANS FISH FRY MASALA WITH 100% QUALITY AND PURITY.

Main Menu