• KOMBANS EGG MASALA 100 GM

  ഗുണമേന്മയുള്ളതും മിതമായ നിരക്കിലും രുചികരവുമായ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്ക് കൊമ്പൻസ് ഫുഡ് കൊ

  വ്യത്യസ്തമായ മുട്ട കൊണ്ടുള്ള വിഭവങ്ങൾ തയാറാക്കു കുറച്ചു കൊമ്പൻസ് മുട്ട മസാല ചേർക്കു രുചികൊണ്ട് മനസ്സ് നിറയട്ടെ

  100 % ശുദ്ധമായ മുട്ട മസാല

  KOMBANS EGG MASALA WITH 100% QUALITY AND PURITY.

  KOMBANS EGG MASALA 100 GM

  29.2532.50

Main Menu